Tuesday, December 19, 2017

KHÚC HUYỀN NHIỆM (Đoàn Minh Hùng)


KHÚC HUYỀN NHIỆM
(Đoàn Minh Hùng)


Giáo đường rộn rã tiếng chuông ngân
Giờ phút linh thiêng đã đến gần
Cờ, nến trang hoàng giăng mắc cửi
Đèn, thông bài trí lượn xoay tầng
Bao vì tinh tú đang bừng sáng
Khắp cõi nhân loài đợi thánh ân
Vũ trụ giao thoa trời với đất
Thiên thần tấu nhạc giữa muôn dân.


Tuy Hòa-19/12/2017

No comments: