Wednesday, December 27, 2017

ĐỐI ẨM (Mai Tâm)


Đối Ẩm ..
Hãy uống cùng Em .. chén Hận bi
Đêm buồn .. gợi nhớ .. Khách làm gì !
Cay nồng .. một chén .. sầu quên hết
Đắng mặn .. vài lời .. chẳng xá chi
Tri kỷ .. cùng nhau nào có dịp
Thân bằng ..cách trở cũng đôi khi
Đông về đối ẩm .. chung tâm sự
Đất Mẹ buồn đau .. chuyện sẽ đi ..

Mai Tâm 22/12/17

No comments: