Thursday, December 21, 2017

MÙA GIÁNG SINH (Đoàn Minh Hùng)


MÙA GIÁNG SINH
(Đoàn Minh Hùng)


Lại đến một mùa lễ Giáng Sinh
Dù lương hay giáo cũng tâm tình
Khiêm cung chào đón mừng Con Chúa
Nhập thế làm người hiển Thánh Linh
Đưa lối rời xa vòng muội tối
Dẫn đường tiếp cận ánh quang minh
Muôn dân khắp thế cầu an lạc
Bốn biển năm châu được thái bình.

Tuy Hòa-18/12/2017

No comments: