Thursday, December 14, 2017

TRANH “CÓ LỜI”


Ảnh chế: Đàn bà đẹp nhất khi nào? - 1


Ảnh chế: Đàn bà đẹp nhất khi nào? - 2


Ảnh chế: Đàn bà đẹp nhất khi nào? - 3


Ảnh chế: Đàn bà đẹp nhất khi nào? - 5


Ảnh chế: Đàn bà đẹp nhất khi nào? - 6


Ảnh chế: Đàn bà đẹp nhất khi nào? - 6


Phụ nữ - sinh vật bí ẩn nhất thế giới - 1


Phụ nữ - sinh vật bí ẩn nhất thế giới - 2


Phụ nữ - sinh vật bí ẩn nhất thế giới - 3


Phụ nữ - sinh vật bí ẩn nhất thế giới - 5


Phụ nữ - sinh vật bí ẩn nhất thế giới - 6


Ảnh chế: Chỉ có 2 loại đàn ông không hiểu nổi phụ nữ - 1
Sau khi kết hôn, bạn nhận ra một điều:
Ảnh chế: Chỉ có 2 loại đàn ông không hiểu nổi phụ nữ - 2
Còn trước đó, bạn có thể đã có một cô bạn gái như thế này:
Ảnh chế: Chỉ có 2 loại đàn ông không hiểu nổi phụ nữ - 3


Ảnh chế: Chỉ có 2 loại đàn ông không hiểu nổi phụ nữ - 4


Trong khi bạn luôn nhắc nhở cô ấy điều này:


Ảnh chế: Chỉ có 2 loại đàn ông không hiểu nổi phụ nữ - 6


"Sáng chế đầy lỗi" nhưng 98% đàn ông trên thế gian đều cần:


”Sáng chế đầy lỗi” nhưng 98% đàn ông trên TG đều cần

No comments: