Monday, December 11, 2017

THƯ MỜI THAM DỰ TANG LỄ ANH LƯU QUAN TIỀN


aihuuphuyen
Kính gởi quý đồng hương và thân hữu,


Để phân ưu cùng chị Lan Anh và để tiễn đưa một
đồng hương của chúng ta là anh LƯU QUAN TIỀN,
người từ trần ngày 5 tháng 12, 2017, tại San Jose,
California, hưởng thọ 73 tuổi, ra nơi an nghỉ cuối cùng,


Kính mời quý đồng hương và thân hữu đến tham dự
tang lễ của anh Lưu Tiền:


Lúc 1 giờ trưa (1:00PM),
Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2017,
Tại nhà quàn Oak Hill Memorial Park,


Trân trọng thông báo và kính mời,
San Jose Dec 11, 2017
TTK Phạm Đức Hiền
No comments: