Thursday, December 28, 2017

KHÓI LAM CHIỀU (Mai Tâm)

Tranh vẽ bỡi họa sĩ Mai Tâm

Khói Lam Chiều ..
Em đã đến bên chân ngọn Núi Vọng
Đợi Anh về nối lại Cuộc Tình xưa
Khói lam chiều bay cao ..cùng ước mộng
Phần lại Đời ..đừng để Ai vọng Ai


Đường xưa Ta đi có hàng Duối thấp
Vẫn còn mang .. dấu khắc Ai yêu Ai
Nay Anh đã đi ..Đường riêng Anh chọn
Ôm mộng Tình buồn ..lạnh cả Đời Em


Em đã chờ Anh ..tự nơi Chiến Trận
Anh Lao Tù ... khấn nguyện Anh bình yên
Về nghe Anh .. về nghe Anh
... Em đợi
Để một lần .. nói lại tiếng ..Yêu Anh
Mai Tâm 20/11/17

Khói Lam Chiều -Tranh MT

No comments: