Thursday, March 15, 2018

EM BIẾT CHO (Diệp Thế Hùng)


EM BIẾT CHO
Trong mọi tình yêu, có lúc hạnh phúc, có lúc dằn vặt với nhau, có
lúc ghen tuông, có lúc nói lẫy. Bài thơ này nói lên tâm trạng của
một người rất yêu người kia, nhưng hờn lẫy nên muốn « cảnh
cáo» là « nếu em bỏ anh đi, xin em đừng làm bộ khóc, đừng làm
bộ buồn đau, anh sẽ hiểu và sẽ thiêu hủy những kỷ niệm, sẽ sống
không hồn như người chết ».  Xin chia sẻ với các bạn.
EM BIẾT CHO


Nếu có một ngày em bỏ đi
Xin em đừng có nói năng gì
Đừng cho nức nở lên thành tiếng
Đừng để lệ tràn hoen ướt mi


Nếu có một ngày em phải xa
Anh chôn tình dưới biển bao la
Anh quăng từng miếng tim tan vỡ
Và để mạch sầu tuôn máu ra


Nếu có một ngày ta cách nhau
Em ơi đừng nói chuyện buồn đau
Hãy mang kỷ niệm ra thiêu đốt
Để xoá tâm tư những vết sầu


Khi hết tình yêu, em nhớ cho
Hồn vào tình ngục hết sầu lo
Thân không hồn bước như người chết
Trên cõi trần này, em biết cho.


Diệp Thế Hùng (21/02/2018)


No comments: