Thursday, March 29, 2018

MUỘN MÀNG (Huỳnh Xuân Sơn)

Muộn Màng...


Gọi đò những muốn đò thưa
Nào đâu ai muốn gió lùa vọng vang
Dòng sông chiều đổ sóng vàng
Đuổi nhau xa mãi...Đò sang ngại ngần


“Câu hò mái đẩy” Xa dần
Xưa đò cập bến tần ngần không sang
Để rồi duyên buộc thuyền nan
Mỏng manh nhẹ lướt theo làn sóng reo


Xuôi dòng “mát mái tay chèo”
Gặp khi nước cả thuyền neo bến người
Tơ hồng sao buộc chẻ đôi?
Dập dềnh từ đó nổi trôi xa nguồn


Chiều nay bến vắng sông buồn
Gọi đò nghe tiếng lòng buông rã rời
Thời gian vẫn lặng lẽ trôi
Làm sao níu lại...
Đò ơi!
Muộn màng!
Huỳnh Xuân Sơn.

Sài Gòn Xuân 2016

No comments: