Wednesday, March 28, 2018

XUÂN HÈ CHỜ NGƯỜI (VKp phượng tím)

XUÂN HÈ CHỜ NGƯỜI
Cảm đề bài Thu Chờ Người của Nguyễn Cang


Một ngày cũng nghĩa trăm năm
Cách xa vạn dặm, âm thầm nhớ thương
Nguyện cùng đi đến cuối đường
Chia cay xẻ đắng vấn vương tình sầu
Em ngồi đếm giọt mưa ngâu
Tóc chưa bạc hết mái đầu muối tiêu
Hoa bên thềm cũ tiêu điều
Mặt trời soi sáng, tin yêu vẫn còn
Dẫu giờ cách trở nước non
Thu qua Đông đến, Xuân nôn nả về
Nếu anh còn nhớ hương quê?
Mau chân quay lại, vẹn thề ước xưa
Cau trầu dù đã cuối mùa
Chút vôi têm quết đậm thừa màu son
Biển không cạn, núi chẳng mòn
Em đây vẫn mãi giữ tròn thủy chung
Xuân Hè... hội ngộ... trùng phùng...
Saigon 20/9/2016

Vkp phượng tím

No comments: