Thursday, March 22, 2018

ĐI BIỂN (Lương Công Thân)


Đi Biển
Hôm nay đi biển trời còn sương
Dáng ai bé nhỏ đứng bên đường
Cành hoa lung lay vờn trong gió
Như đón mời ai một sắc hương
Bến cảng sáng nay thưa vắng người
Bình minh ló dạng sóng trùng khơi
Hải Âu chao lượn rồi nghiêng cánh
Sà xuống lan can đôi bóng người
Thuyền vừa cập bến tiếng người reo
Sóng nước lao xao có kẻ trèo
Hôm nay thuyền ai về đầy cá
Tha hồ chọn lựa mua đem theo
Còn đâu nghe được tiếng mái chèo
Ngày xưa hai đứa ở bên nhau
Cùng chung lướt sóng dòng sông nhỏ
Hái trái dưa đầu thấy bóng trâu
Giã từ bến cảng đi xem phim
Long Beach hôm nay có kẻ tìm
Lâu rồi quên nghệ thuật thứ bảy
Xa lánh phổn hoa mấy trăm đêm


Lương Công Thân ( Mar 16 2017)

No comments: