Sunday, March 11, 2018

TÌNH YÊU VÔ ĐIỀU KIỆN


Tình yêu vô điều kiện và sức mạnh của sự tha
thứ
Thương nhau trăm sự chẳng hề
một ngàn chổ lệch củng kê cho vừa

Râu tôm nấu với ruột bầu
Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon
Chồng giận thì vợ ít lời
Cơm sôi lửa nhỏ suốt đời không khê
Bên thẳng thì bên phải chùn

Hai bên cùng thẳng thì cùng đứt dây

No comments: