Sunday, March 18, 2018

THƯỞNG TRÀ (Đoàn Minh Hùng)


THƯỞNG TRÀ
(Đoàn Minh Hùng)


Cong cớn nghểnh vòi nét thật xinh
Nhìn qua ấm đẹp thấy ưng tình
Chè xanh mới nụ cho vài nhúm
Nước lọc vừa đun chế nửa bình
Túc tắc chiều hôm ngon cửa miệng
Nhâm nhi sáng tảng khoái thân mình
Không gian cảnh vật như ngừng lại
Đối ẩm một hồi sướng lặng thinh.

09-03-2018

No comments: