Monday, March 26, 2018

THẠCH BI SƠN HOÀI CẢM


THẠCH BI SƠN
HOÀI CẢM


(Hồi trẻ đi ngang Đèo Cả không biết bao nhiêu lần, nhưng lại chưa
từng lên Núi Đá Bia! Vào năm 1470 vua Lê Thánh Tông cho người
lên núi này khắc bia phân biệt ranh giới Việt-Chiêm. Mấy ngày qua
nhìn hình Núi Đá Bia nhiều lần, ngẫu nhiên có chút xúc cảm)


Đứng sững đầu non vọng biển Đông
Ngàn thu nhắc lại sử tiên rồng
Sương lùa vẫn giữ trong hồn nước
Bão đổ không mài nhạt ý sông
Núi mãi ghi trang hùng sử viết
Trời luôn thuận ý triệu người trông
Chinh nam buổi trước còn thơm mực
Bắc phụ! Ôi buồn .. nghĩ tổ tông!

No comments: