Thursday, March 8, 2018

TÌNH HỌ HÀNG & LỜI TỪ BIỆT (Mai Tâm)


Tình Họ Hàng
(Kính tặng Anh Chị Em Họ Hàng)
Anh Em cách biệt đã từ lâu
Cạn chén hàn huyên xoá lệ sầu
Thuở ấy chia tay ..lời tủi xót
Ngày nay gặp mặt hát mừng nhau
Đông Tây nhớ mãi ..Dây Bầu Bí
Nam Bắc luôn buồn .. Mỗi Ngựa đau
Cành lá tươi xanh chung Cội rễ
Yêu thương ..nhắc nhở vạn Đời sau
5/3/18

Lời Từ biệt
Hợp tan tất yếu ..lẽ muôn đời
Uống hết buồn vui hỡi Bạn Tôi
Cánh Việt đầu Xuân ..say Đất cội
Nhành Nam cuối Tết ..rõ Nguồn khơi
Chia tay Quyến thuộc ..Đời xa xứ
Giã biệt Bạn bè ..Kiếp mọi nơi
Ngọt chát Trà thơm ..Lời nặng nghĩa
Đoàn viên ..Ý ngỏ nhớ không thôi ..
6/3/18

Mai Tâm.


No comments: