Sunday, January 13, 2019

BÂY GIỜ ANH VUI, MỘT LINH HỒN RỖI (DŨNG SILK - TRÌNH BÀY)

Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu 
Tiếng hát anh Lê Văn Dũng (Dũng Silk)

http://khungcuahep.com/le-van-dung/bay-gio-anh-vui-mot-linh-hon-roi-tong-mai.html


-Hôm qua là ngày giỗ lần thứ tư của anh Dũng. Mới đó mà cũng đã bốn năm rồi!
Em gửi đến chị tiếng hát của một người nằm xuống.
Bích Vân

-Chị nhận được bản nhạc của Vân gởi mà bàng hoàng. Mới đó mà đã bốn năm ngày anh Dũng mất.
Tất cả đã thành cuối cùng hết.
Cám ơn Vân đã gởi giọng hát của anh Dũng cho chị.
Lần đầu tiên chị nghe giọng của anh, nhưng nghe sao quen thuộc, người anh mà chị chỉ biết rất ngắn ngũi qua email mà đã tưởng như là ruột thịt của mình.

Bốn năm nằm xuống của một người, bây giờ anh đã vui một linh hồn rỗi rồi Vân ạ.
chị Tống Mai

No comments: