Monday, January 14, 2019

MỸ ĐÃ CHẤP THUẬN NGÀN VỤ BẢO LÃNH PHỐI NGẪU VỊ THÀNH NIÊN.


Mỹ đã chấp thuận hàng ngàn vụ bảo lãnh người phối ngẫu vị thành niên
 
Biểu tình ở Mỹ kêu gọi chấm dứt hôn nhân trẻ vị thành niên. (Hình minh họa: Susan Landmann/girlsnotbrides.org)

WASHINGTON, DC (AP) – Hàng ngàn yêu cầu của những người đàn ông mang trẻ em và cô dâu tuổi vị thành niên vào sống ở Mỹ được chấp thuận trong nhiều năm qua, theo dữ kiện của chính phủ mà AP có được.

Trong một trường hợp, một người đàn ông 49 tuổi nộp đơn bảo lãnh cho một cô gái 15 tuổi.
Hành động chấp thuận này lhợp pháp vì Đạo Luật Di Trú và Quốc Tịch không quy định tuổi tối thiểu.

Ngoài ra, khi xét duyệt hồ sơ bảo lãnh vợ hoặc hôn thê, Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ xem xét hôn nhân này có hợp pháp tại quốc gia “cô dâu” và tiểu bang “chú rể” hay không.
Trong số 3.5 triệu trường hợp được chấp thuận thẻ xanh từ năm 2007 đến năm 2017, có 5,556 trường hợp người lớn xin bảo lãnh cho trẻ vị thành niên, và 2,926 trường hợp trẻ vị thành niên xin bảo lãnh người phối ngẫu lớn tuổi hơn, theo các dữ kiện của Ủy Ban Nội An Thượng Viện Mỹ năm 2017.

Ngoài ra, còn có 204 trường hợp trẻ vị thành niên xin bảo lãnh trẻ vị thành niên.
“Điều này cho thấy có vấn đề. Đây là một lỗ hổng mà chúng ta cần phải đóng lại,” Thượng Nghị Sĩ Ron Johnson (Cộng Hòa-Wisconsin), chủ tịch Ủy Ban Nội An Thượng Viện, nói với AP.
Trong hầu hết mọi trường hợp, cô dâu luôn là người trẻ hơn chú rể.
Có 149 trường hợp chú rể trên 40 tuổi, và 28 trường hợp chú rể trên 50, theo dữ kiện của ủy ban Thượng Viện.

Hồi năm 2011, nhân viên di trú Hoa Kỳ chấp thuận trường hợp một em 14 tuổi ở Mỹ bảo lãnh cho một người phối ngẫu 48 tuổi ở Jamaica.
Năm 2013, một người đàn ông 71 tuổi được chấp thuận bảo lãnh một cô dâu 17 tuổi ở Guatemala.
Không có dữ kiện về tuổi tối thiểu lập gia đình tại các tiểu bang ở Mỹ, nhưng thống kê cho thấy một số tiểu bang có số tuổi này khá thấp.

Nói chung, tuổi tối thiểu để lập gia đình là 18 ở các tiểu bang, tuy nhiên, một số tiểu bang cho phép ngoại lệ.
Hầu hết các tiểu bang cho phép trẻ em 16 hoặc 17 tuổi lập gia đình, nếu có sự đồng ý của cha hoặc mẹ.


Một số tiểu bang khác – bao gồm New York, Virginia, và Maryland – cho phép trẻ em dưới 16 tuổi được lập gia đình nếu có sự đồng ý của tòa án. (Đ.D.)


No comments: