Thursday, January 17, 2019

TỰ NHỦ MÌNH (NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH)TỰ NHỦ MÌNH

Rồi một ngày cũng đến tuổi già nua
Tóc sẽ bạc; lưng sẽ khòm; chân sẽ mỏi;
Răng sẽ rụng; mắt sẽ mờ; tay sẽ trói
Khi thời gian sự sống tính từng giờ

Thấy kiếp người ngắn ngủi tựa giấc mơ
Thấy da thịt đang dần dần hóa lão
Thấy bệnh tật đã hoành hành sầu não
Vậy vinh hoa níu giữ để làm chi

Hãy thả lòng cho nhẹ nhõm trôi đi
Và buông bỏ những gì chưa buông bỏ
Cả tiền bạc xem như không hề  có
Để luôn vui mà sống nốt phần đời

Vì trần gian là cõi tạm tôi ơi !!!

Nguyễn Đình Trình

No comments: