Wednesday, January 30, 2019

DẤU XUÂN ĐI (BÙI NGUYÊN PHONG)Dấu xuân đi

Xuân đến, xuân đi có vội vàng.

Bên thềm vương vãi dấu xuân sang.

Cúc đã mãn khai, đào rớt nhuỵ.

Đầu song lấm tấm giọt mai vàng.Tôi đứng nhìn xuân dạ ngẩn ngơ.

Ngập ngừng mây trắng, nắng giăng tơ

Vàng ươm trong nắng , vàng trong mắt.

Chân bước dùng dằng một khách thơ.Khách thơ ngồi đợi mùa xuân tới.

Đâu biết rằng xuân đã quá thì.

Con én bay theo tình duyên mới.

Còn rung rinh nắng dấu xuân đi.Xuân chín xuân rơi ngày quạnh quẽ.

Bên thềm đêm trắng mộng tàn canh.

Con én bạc đầu quay trở lại.

Bẽ bàng mộng ước thuở đầu xanh.


Bùi Nguyên Phong

No comments: