Thursday, January 31, 2019

PHÚ YÊN HOÀI CỔ (NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH)

PHÚ YÊN HOÀI CỔ

Có một Tuy Hòa ở Phú Yên
Trên cao ngó xuống giống con thuyền
Đang nằm sưởi nắng trong cồn cát
Tự thuở Đồ Bàn với Trấn Biên

Có một sông Ba chảy lững lờ
Chia làm mấy nhánh đẹp như mơ
Dùng dằng chửa muốn rời xa mẹ
Chỉ thích ngày đêm sóng vỗ bờ

Có một Chóp Chài đứng lẻ loi
Nhìn qua núi Nhạn thấy bồi hồi
Tương truyền lịch sử hai bên đốt
Tháp cổ nghìn đời cũng thế thôi

Có một Đá Bia chạy trập trùng
Muôn hình vạn trạng khắp vòng cung
Vua Lê khắc chữ phân ranh giới
Đại Việt - Chăm Pa sợ hãi hùng

Còn nhiều thắng cảnh của quê hương
Sẽ mãi theo ta suốt dặm trường
Kiến trúc người xưa giờ đã cũ
Nhưng hồn kẻ sống vẫn tơ vương

Thơ : Nguyễn Đình Trình
Ảnh: Trần Văn Hồng

No comments: