Thursday, January 17, 2019

TÌNH MẸ (THƠ LƯU HỒNG PHÚC-HIẾU ANH PHỔ NHẠC- HOÀNG THƠ TRÌNH BÀY)


TÌNH MẸ (LƯU HỒNG PHÚC)Thơ Lưu Hồng Phúc Nhạc Hiếu Anh Ca sĩ Hoàng Thơ
Riêng tặng cho những ai đã mất mẹ.
Xin bấm vào web để nghe “Tình Mẹ” thật cảm động:
No comments: