Thursday, January 31, 2019

SẮC, KHÔNG (NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT)


Chị Nguyễn T Bạch Tuyết là cựu Trưởng Ban Ngân Quỹ kiêm Thủ Quỹ của Ngân hàng PTNN tại Tuy Hòa, Phú yên.  Thukỳ lúc ấy còn trẻ nhưng được gởi vào học ngân hàng về tiếp khách hàng; Chỉ vài tháng sau Thukỳ lập gia đình và rời Tuy Hòa, sau hơn 40 năm tình cờ nơi đất khách liên lạc được với chị, thật là sự vui mừng khôn tả.  Chị Bạch Tuyết ngày ấy là một giai nhân tuyệt sắc, có tài, học vấn cao…Nhưng cuộc đời khg tránh khỏi kiếp hồng nhan. Xin
giới thiệu bài thơ của chị Sắc, Không như một tâm sự muốn chia sẻ cùng tất cả.
SẮC,  KHÔNG


Vũ trụ tuần hoàn đến lại đi
Mới đây xuân đến hết năm rồi
Mỗi năm nhìn lá mùa thu rụng
Chợt thấy bồi hồi chữ sắc không


Chợt thấy bồi hồi chử sắc không
Có không, không có mộng như đời
Ái ân lơi dưỡng rồi mây nước
Chỉ thấy còn chăng cách đổi dời


Chỉ thấy còn chăng cảnh đổi dời
Những thời vang bóng cũng phôi pha
Lắm thương, nhiều ghét, rồi yêu hận
Cũng đủ tàn phai những mảnh đời


Cũng đủ tàn phai những mảnh đời
Có gì ta mãi cứ bôn ba
Theo chân tham, dục danh và lợi
Rốt cuộc rồi ai cũng phải dừng


Rốt cuộc rồi ai cũng phải dừng
Tuổi đời mình sống có bao lăm
Một trăm năm ấy là bao nhỉ
Ngoảnh lại thì ra đã tới ngày


Ngoảnh lại thì ra đã tới ngày
Tới ngày nhắm mắt để ra đi
Có mang theo được gì đâu nhỉ
Chỉ có DỮ, LÀNH nghiệp dẫn đi

Nguyễn Bạch Tuyết.


Hình chị Bạch Tuyết ở Mỹ

No comments: