Thursday, January 24, 2019

NHỮNG LINKS CẦN THIẾT CHO ĐH 9 ALASKA "THUYỀN VIỄN XỨ"


Thông báo số 2

Danh sách tham dự (newest)

Thư ngỏ vận động tài chánh

Thành phần BTC

Danh sách MTQ newest

Thông báo khách sạn

Thành phần Ban Tổ Chức

***Sẽ đến Seattle ngày 29 tháng 8/2019
City tour thứ Sáu ngày 30/8/19
thứ Bảy 31/8 sẽ xuống tàu cho đến ngày 7 tháng 9/19
tàu cập bến, sẽ ở lại khách sạn 1 đêm sáng hôm sau chia tay.

Xin bấm vào xem hình ảnh du thuyền
360 độ rất đẹp, nhớ bấm từng phòng để xem nhé

  
ITINERARY

Date
Port location
   Arrive
depart
Aug/31/ SAT
Seattle
 04:00 PM
Sept 01/Sun
 Cruise Inside Passage
Sept 02/Mon
KETCHIKAN, Alaska
07:00AM
03:00PM
Sept 03/Tues
Juneau, Alaska
07:00AM
01:30PM
 SAWYER GLACIER
Sept 4/Wed
SKAGWAY, Alaska
07:00AM
05:30PM
Sept/5 Thur.
At sea
Sept 6 Fri.
Victoria BC, Canada
02:30PM
09:30PM
Sept 7  Sat.
Seattle
08;00AM

Đt phòng du thuyền xin ghi nh:
Du Thuyn “Norwegian Pearl”
Code cho CHSPY: PS Group A772996;
Agent liên lc đ đt phòng:
Deni Amores 954-514-4211 or 877-416-9722 Ext 44211
Email của Deni <eaarrazcaeta@ncl.com>

Khi gọi cho Agent hoặc Thukỳ 781-929-3995

 cần những chi tiết:
Họ và tên theo Passport (hoặc Green card)
Ngày tháng năm sinh xin ghi rõ ngày hay tháng.
Địa chỉ nhà
Email, tel.
Và số thẻ credit card để họ charge $100.00 (No check)
No comments: