Thursday, January 10, 2019

CẬP NHẬT BTC ĐẠI HỘI 9 ALASKA


CẬP NHẬT BTC ĐẠI HỘI 9 ALASKA

Kính thưa quý thầy cô và các canh chị,

Tiến trình tổ chức Đại Hội 9 Alaska ngày càng “khởi sắc” với số người ghi danh ngày càng đông, và tính cho đến nay đã có hơn 350 “thủy thủ” hăng hái lên “Thuyền Viễn Xứ”.

Công việc ngày càng nhiều, nên đã có thêm 4 anh chị tình nguyện tham gia vào Ban Tổ chức là:

- BS Trương Quang Phong

- Hàng Tuyết Hương
- Hồ Đắc Nhơn
- Lương Sỹ.

Sau đây là Ban Tổ Chức được cập nhật:


BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI 9 CỰU HSPY ALASKA
“THUYỀN VIỄN XỨ”
THÁNG 8/2019
       1. Ban Tổ Chức:
-Trưởng Ban: Ngô Phấn       
-Tổng Thư Ký: Phạm Đức Hiền
-Phó Ngoại Vụ: Hàng Tuyết Hương
-Phó Nội Vụ: Hồ Đắc Nhơn   
-Thư Ký: Trương Thukỳ
2. Cố Vấn:
-Thầy Hoàng Thế Hào
-Lê Chí Hiếu
-BS. Trương Quang Phong
-Lương Sĩ
-Nguyễn Thị Kim Loan
-Hàn Tài Nguyên     
-Tô Đáng, Tô Đồng
-Vương Huê
-Ngô Khôn Liêm
3. Vận Động Tài Chánh:
-Huỳnh Tuyết
3. Văn Nghệ:
-Phạm Đức Hiền
-Trần Đại (Dave)
4. Âm Nhạc, Hòa Âm
-Thầy Hoàng Thế Hào
-Bùi Lợi
5. Tiếp Tân:  
-Hàn Ái Liên
-Huỳnh Tuyết
-Phan Hương
-Lâm Tú Nga
-Ngô Mỹ Nga
-Michelle Lan
-Nguyễn Thị Lành
-Nguyễn Thị Thoa
-Đặng Thị Nga
6. Khánh Tiết:
-Phạm Xuân Thanh
-Hoàng Bình
-Hồng Tố Phương
-Cao Hồng Phương
7. Nhiếp Ảnh:
-Lê Kiệt
-Hồng Phù Tân
8. Đại Diện Vùng:
-Atlanta (Georgia): Lê Chí Hiếu
-Bakersfield (California) Nguyễn Ngọc Bình, Lê Ngọc Dung
-Chicago (Michigan): Nguyễn Kim Duyên, Kim Hoa
-Dallas (Texas): Lưu Hồng Phúc
-Edmonton (Canada) Biran Cao, Ngô Kim Quyên
-Houston (Texas): Lâm Tấn Vinh
-Los Angeles (California): Trần Đại (Dave), Hàn Tài Nguyên
-Melbourne (Australia): Lê Thu Tuyết
-Nasville (Tennessee): Mai Tâm
-New Orleans (Louisiana) Hoàng Bình
-Portland (Oregon): Ngô Dũng, Nguyễn Hùng
-San Diego (California): Trương Phương Vân, Vương Huê
-San Fernando Valley (California): Lương Sĩ
-San Jose (California) Đặng Thị Nga
-Seattle (Washington): Tô Đồng, Tô Đáng
-Vancouver (Canada) Nguyễn Thành Liên, Ngô Tuyết Nga,
-Nguyên Ngô, Lâm Kiên
-Virginia: Phạm Hữu, Lý Võ.
-Washington DC & Maryland: Nguyễn Cống Huy.


No comments: