Thursday, January 31, 2019

XUÂN (LƯU HỒNG PHÚC)

XUÂN
Xuân của thiên nhiên của đất trời
Xuân đem tươi thắm khắp muôn nơi
Xuân về hoa lá khoe thêm sắc
Xuân đến mang vui tới mọi người
Xuân hồng đôi má, em xinh tươi
Xuân điểm tô thêm đẹp cuộc đời
Xuân đến xuân đi, xuân lại đến
Xuân của thiên nhiên của đất trời

Lưu Hồng Phúc

No comments: