Wednesday, January 23, 2019

TỰ CHÚC MÌNH TRÒN 75 (NGUYỄN KHÔI)- HỌA HOÀNG ĐĂNG & BÙI HUY PHÁT.
TỰ CHÚC MÌNH TRÒN 75 XUÂN
     (Tặng Lê Vy và Bùi Huy Phác)          

     Ờ thế mà mình đã bảy lăm
     Vẫn còn khí thế chuyện thơ văn
     Ngày phi xe máy thăm đây đó
     Đêm dậy vào  Mail gõ mấy vần
     Thời thế đảo điên xem cũng khoái
      Đất trời nóng lạnh ngấm vào thân
      Đói no chia sẻ cùng bu nó
      Thất thập bơ phờ vọng cố nhân.

                              Nguyễn Khôi
      Góc thành nam Hà Nội 26-12-2013
      (Sinh ngày 26-12-1938 tại Thị xã Yên Bái)
 
     Nhà thơ Nguyễn Khôi.    HOẠ:
               
       Bài hoạ 1

       NGẪM PHẬN GIÀ

       Già rồi, ngọng nghịu nói cà LĂM.
       Cũng gắng làm thơ với viết VĂN.
       Trời lạnh khó nằm... khua múa bút.
       Trăng thanh nổi hứng... dệt nên VẦN.
       Vịnh ngâm viết lách mong vui trí.
       Du ngoạn tắm bơi ước khỏe THÂN.
       Chả nghĩ chả lo... đời mỏi mệt.
       Cốt làm sao... sống đúng điều NHÂN./.

                                       HOÀNG ĐẰNG
                                   Đông Hà - Quảng Trị

        Bài hoạ 2

        ĐƯỢC THÊM TUỔI ĐẤY
        (Tặng bác Nguyễn Khôi)

        Bác tính theo Tây thì bảy lăm
        Mụ cho bảy sáu chẳng thành văn
        Đôi ta xe máy còn vi vút
        Bè bạn "Lời Ai" * đã nghẹn vần
        Lão giả an chi người hưởng thụ
        Website - đám rối vẫn làm thân
        Không giầu, biết đủ ta thường đủ
        Bẩy bẩy cùng ta mấy cố nhân ?

                              Bùi Huy Phác
                 (Phố Vũ, 16h, 26-12-2013)


No comments: