Thursday, January 10, 2019

SẮC XUÂN (NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH)
SẮC XUÂN

Sáng nay mới biết xuân về
Hoa lan nở muộn, hoa lê bắt đầu
Ngoài vườn trắng toát hoa cau
Trong nhà vàng rực một màu hoa mai

Sau hè thơm ngát hoa lài
Trước sân mấy bụi phát tài đung đưa
Trên trời đã tạnh cơn mưa
Dưới chân đang đứng đất vừa ráo khô

Giữa nền đám cỏ lô nhô
Gà con, gà mái, gà cồ đi chơi
Đứng nhìn cảnh vật xinh tươi
Lòng tôi bỗng thấy thảnh thơi vô cùng

Nguyễn Đình Trình


No comments: