Monday, January 14, 2019

RIP: MỤC SƯ PHẠM THANH SƠN QUA ĐỜI


TIN BUỒN
Quý thầy cô và các anh chị,

Mục Sư Trần Đình Hân thông báo trên FB: Một đồng hương và đồng môn của chúng ta, và cũng là bào đệ của anh Phạm Hồng Thái là Mục Sư PHẠM THANH SƠN vừa qua đời vào ngày 10 tháng 1 năm 2019, tại Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam, hưởng thọ 68 tuổi.
Nếu có thể được, mời quý anh chị đến tham dự tang lễ theo thời biểu trong thông báo sau:


No comments: