Tuesday, January 15, 2019

VỢ VẮNG NHÀ (LÃO CÒ)

VỢ VẮNG NHÀ

Mấy thuở "nhà tui" lại vắng nhà
Giang sơn còn lại mỗi mình ta
Trưa chiều hai bữa ăn mì gói
Sớm tối lên phây chat thả ga
Mặt mũi bơ phờ thơ với thẩn
Tóc tai lỗm chỗm tựa ổ gà
Về nhà vợ quở "thê lương quá !"
Bỏ ngủ quên ăn bỡi vắng bà......

Lão cò

No comments: