Thursday, January 24, 2019

NÓI VỚI THÁP CỔ (NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH)- HẬN ĐỒ BÀN (CHẾ LINH- TRÌNH BÀY)
NÓI VỚI THÁP CỔ
(Kính tặng: Chế Bồng Nga )

Ta với ngươi chẳng máu mủ ruột rà
Ta họ Nguyễn còn ngươi là họ Chế
Trong lịch sử không giao du quan hệ
Theo thời gian mười một thế kỷ rồi

Tổ tiên ta dưới đẳng cấp bề tôi
Ngươi dòng dõi trên ngai vàng vua chúa
Đám phụ nữ giỏi thêu thùa, ca múa
Cánh đàn ông thạo cung kiếm, binh đao

Nhưng than ôi !!! Bỗng chốc tại vì sao ???
Nước bị mất tên bản đồ thế giới
Dân bị giết không chừa ai tức tưởi
Từ nghìn xưa mãi vọng tiếng kêu than

Đến hôm nay còn nói " Hận Đồ Bàn "
Luôn nhắc tới hai châu Ô và Lý
Vua Mân Chế đã ngây thơ tự ý
Đổi cưới nàng công chúa của nhà Trần

Cha ông ngươi vì trúng kế mỹ nhân
Nên thánh địa Mỹ Sơn thành hoang phế
Nên vương quốc Chăm Pa làm nô lệ
Sao ngươi nhìn như oán ghét gì ta

Nguyễn Đình Trình

*** Xin bấm vào web để thưởng thức nhạc phẩm:
‘HẬN ĐỒ BÀN” do Chế Linh trình bàyNo comments: