Wednesday, September 9, 2020

BÁN ĐẤT (THƠ DZUI)

 

BÁN ĐẤT

 

Em đây có miếng đất vàng

Giấy tờ chính chủ rõ ràng hẵn hoi

Ngặt vì cái khoản trông coi

Chồng em bỏ phế , lâu rồi hổng chăm

 

Ngày xưa chồng rất siêng năng

Be bờ , dọn cỏ , tưới phân hàng ngày

Nói riêng về cái khoản cày

Làng em đây chẳng một ai sánh bằng

 

Cày sâu tăm tắp thẳng hàng

Đất đai tơi xốp mỡ màng quanh năm

Gần đây chồng chẳng chịu chăm

Năm khi mười họa ghé thăm một lần

 

Thăm như “ trả nợ quỷ thần “

Kiểu làm chiếu lệ , chẳng mần ra chi

Để giờ cỏ mọc rậm ri

Đất thì hoang hoá làm gì được đây

 

Nên nay em định thế này

Một là em bán cho ai đang cần

Hai là ai chịu chuyên cần

Cùng em hợp tác làm ăn lâu dài

 

Ưu tiên kinh nghiệm cấy cày

Làm ăn có lãi , em đây thưởng nhiều ...

 


No comments: