Tuesday, September 15, 2020

XUÂN HƯƠNG LỬA (ĐẶNG THANH THỦY - NGUYÊN VŨ)

 

XUÂN HƯƠNG LỬA

 

Ngồi khiêu ngọn đèn đêm

Đốt hồn mình khuya sớm

Người đi trên nỗi buồn

Áo bụi đời nong nả

Chút tình hoài cũng đắng

Yểm môi thâm cuộc đời

Chợt thấy lòng êm ả

Trên bến bờ pha phôi

Người cười trong hương lửa

Ta ngồi bên nhạt nhòa

Mấy mùa xuân ấm lạnh

Về hong buồn tuổi thơ

Chăn chiếu ai buồn vui

Phố hồn em ta gởi

Rét mướt nằm hai vai

Nhọc nhằn trong mắt đợi

Ngứa tay chờ trăn trối

Con dế tiễn đưa thầm

Sách vở quên buồn ngó

Khi mùa xuân cựa minh

Áo phai màu đói lạnh

Trên lối mòn thịt da

Thấm khô dòng lệ xót

Tiễn mùa xuân đi qua

( Đã đăng trên Bán nguyệt san Thời

Nay. Xuân 1967)

ĐẶNG THANH THỦY. NGUYÊN VŨ

 

No comments: