Monday, September 7, 2020

NHỚ BẠN (HÙNG PHONG- NGUYÊN VŨ)

 

NHỚ BẠN

Rượu uống đêm tàn lạnh buốt tim
Uống sầu, uống nhớ, uống màn đêm
Hỡi người bạn cũ về bên ấy
Hãy uống cùng ta bóng nguyệt chìm

Rượu hỡi rượu, tình hỡi tình
Bạn về bên ấy ta một mình
Đêm nay trăng rót đầy vô chén
Hãy sống cùng ta cạn chút tình

1978
Hùng Phong -Nguyên Vũ


No comments: