Saturday, September 12, 2020

LỤC BÁT VU LAN HAI NGÀN (TUYẾT TÂM)

 

LỤC BÁT VU LAN HAI NGÀN

 

Trời đất như vần như vũ

Nước từ trời xuống lần lũ từ cao

Nắng chẳng còn nắng lao xao

Nghe như nhũng con sóng ào xô đẩy

Lũ ở vùng cao bủa vây

Nhà tan người chết trôi thây ra biển

Ôi! Trời cao ông có thiên

Sao ông nỡ để nhân hiền khổ nạn ? 

Nào dịch covi nào thiên hạn

Thiên tai bão lũ gian nan trần thế

Có phải đã đến tận thế ? 

Giờ cả địa cầu nhân thế lầm than

Ôi nhân gian lắm bẽ bàng

Núi lửa động đất tràn lan

Dịch bệnh kỳ hai bùng lan nhanh quá

Cả địa cầu lại can qua

Mùa Vu Lan lại mưa đá dập dồn

Rừng cháy cũng quá ghê hồn

Ở ban Cali xứ sở phồn hoa Mỹ

Người thân đang buồn rầu rĩ

Nhớ nhà nhớ mẹ thi sĩ làm thơ

Nỗi nhớ song đường vu vơ

Mùa Thu Vu Lan đợi chờ đã đến

Nhan thơm hoa dâng đèn nến

Khẩn cầu cho hương hồn đến vãng sanh

Cha mẹ lìa bỏ sao đành

Con giờ hoa trắng cài nhanh lên áo

Vu Lan người mất lờn lao

Cả cha lẫn mẹ buồn sao là buồn

Mùa Thu con nhớ song đường

Nhìn mây vần vũ mà thương bao người

Tan nhà nát cửa Trời ơi

Lang thang dịch bệnh không nơi trú nhờ

Người thân chết tởi lê mê

Con thơ mất mẹ phu thê rã rời

Ngăn sông chặn núi nơi nơi

Đóng cửa không cho lui tới mọi nơi

Các nước trên toàn thế giới

Đâu đâu cũng dịch tả tơi kinh tế

Cho đến bao giờ cửa mở

Bao người đợi chờ mong nhớ trở về

 

            Tuyết Tâm

 


No comments: