Friday, September 11, 2020

RIP: BÀ THÁI TỐ LAN


CHIM VỀ NÚI NHẠN vừa nhận được tin buồn 

Bà Thái Tố Lan

Pháp Danh Tâm Quyên Trân,

sinh ngày 6 tháng 01 năm  1926

phu nhân ông Diệp Bảo Hòa,

(cựu Hội trưởng Đức Trí Tuy Hòa)

vừa qua đời ngày 06 tháng 9, năm 2020(nhằm ngày 19 tháng 7 năm 2020 âm lịch)

hưởng thọ 94.


Thông báo này thay cho thiệp tang và tang gia đồng kính báo.

Ngày tang lễ sẽ hậu thông.


Thành thật chia buồn cùng tang quyến và nguyện xin hương linh anh sớm về cõi vĩnh hằng.

No comments: