Monday, September 28, 2020

ĐỪNG BAO GIỜ BỎ PHÍ THỨC ĂN

 Đừng bao giờ bỏ phí Thức Ăn  ! 


Đừng Bao Giờ Bỏ Phí Thức Ăn Bạn Nhé!

và hãy nhìn những hình ảnh dưới đây...

L

 


***


BLM IS HERE not on USA STREETS


No comments: