Tuesday, September 15, 2020

HỎI NGƯỜI RAO BÁN MÙA THU CŨ (LÃNG DU) BÁN MÙA THU CŨ (CẨM LOAN)

 

HỎI NGƯỜI RAO BÁN MÙA THU CŨ

Lãng du

*****

Đêm nay hạ tuần trăng vừa khuyết

Vào thu trời cũng lạnh se tay

Nhớ những mùa xưa trăng vừa thấp

Đề thơ nâng chén vịnh heo may

*

Có người rao bán mùa thu cũ

Bán cả tình say với trăng ngàn

Để đêm nguyệt hạ nâng cốc hỏi

Cung Hằng ai chuốc rượu thu sang ?

**

Những mùa thu cũ buồn gối Tháp

Trăng ngàn khuya khuyết đợi ngày sang

Tưởng kẻ sách đèn bên song cửa

Nhớ người chinh chiến lối quan san

***

Và những mùa thu giữa rừng hoang

Hỏa châu che khuất ánh trăng ngàn

Nguyệt khuyết chờ mong-tình thơ mộng

Trăng tròn lỗi hẹn- bởi quan san

****

Đêm nay hư ảo trăng mờ tỏ

Mấy khúc tình say chạm hồn hoang

Nâng cốc -mời trăng cùng ai cạn?

Nhớ người- say tỉnh cũng đa mang !

*****

Hỏi người rao bán mùa thu đó

Có cùng ta mua bán nữa không?

Mùa thu năm cũ sao về lạc ?

Ta buồn năm tháng tựa trời đông !

Lãng du

Thu 10/09/2017

-------

****BÁN MÙA THU CŨ!

Hoàng hôn, rao bán mùa thu cũ

Bán cả tình say một thu nào!

Bầu lăng, bầu cạn…nghinh hồ rót

Rót hết lá vàng thu xôn xao!

*

Tôi bán mùa thu dưới trăng ngàn

Hằng nga cung quảng lại quay sang

Đêm nay ai chuốc trăng hồ rượu ?

Đẫm cả hồn tôi, đẫm thu vàng!

1.9.2015

CẨM LOAN

-----------------

**** MUA MÙA THU CŨ

Người bán , tôi mua mùa thu cũ

Một cốc tình say nhớ thu nào

Chén cạn,chén đầy...nghinh hồ tửu

Vườn thu nhộn nhịp khách xôn xao

**

Đem những thu xưa về đại ngàn

Cung Hằng quên hết chuyện quan san

Trăng sáng cùng người chung hồ rượu

Say tình say mộng, say thu vàng

Lãng Du

2/9/2015


No comments: