Sunday, September 13, 2020

LỜI MẸ RU (NGUYÊN LẠC)

 LỜI MẸ RU

“Gió mùa thu mẹ ru con ngủ

Năm canh chầy thức đủ vừa năm” (Hát ru Nam bộ)

À ơi mẹ hỡi mùa thu
Mùa thu năm đó biệt mù con đi
Đem theo tàn mộng xuân thì
Bao năm chờ đợi… còn gì nữa đâu?!

Ngày về trông trước nhìn sau
Tìm đâu bóng mẹ?… “Trên đầu mây bay” *
Bao năm “cải tạo” đủ dài
Đủ cho mắt mẹ khóc ai hóa mù!

À ơi con hỡi mùa thu
Những lời ru mẹ nghìn thu vẫn còn
Bao năm mẹ đã ru con
Giờ con ru lại… lời buồn mẹ ru

À ơi con hỡi mùa thu
À ơi mẹ hỡi… Tìm đâu bóng hình?!

NGUYÊN LẠC

* Mượn ý thơ Thôi Hiệu


No comments: