Friday, September 4, 2020

MỸ XÁC ĐỊNH VIỆT NAM THAO TÚNG TIỀN TỆ VÀ HỆ LỤY (GS.TS KHƯƠNG HỮU LỘC - VOA)

 


Mỹ xác định Việt Nam thao túng tiền tệ và hệ luỵ

Bàn Luận va trao đỏi tương tác Kinh Tế Toàn Cầu thứ sáu mỗi tuần VOA (Voice of America) -Đái Tiếng Nói Hoa Kỳ “ Vietnam named as Currency Manipulator by the United States of America “ Mỹ xác định Việt Nam thao túng tiền tệ và hệ luỵ Trực tiếp: Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Mỹ xác định Việt Nam thao túng tiền tệ và hệ lụy”. Bộ Tài chính Mỹ mới đây nói Việt Nam chủ tâm giữ tỉ giá giữa tiền đồng và đô la Mỹ thấp hơn thực tế khoảng 4,7% trong năm 2019, phần nào có sự can thiệp của chính phủ. Liệu điều này có thể dẫn đến những hệ lụy gì?

https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/640022273371985


No comments: