Wednesday, September 2, 2020

TIẾNG SÔNG BA (AN SƠN)

 


TIẾNG SÔNG BA

 

Mấy đêm qua sấm đầu non

Sáng nay con nước đậm nguồn phù sa

Nhìn theo nhan sắc sông Ba

Nhớ tay vàng thuốc, nhớ trà tâm tư

 

Tiếng sông nửa khóc nửa cười

Nửa nuôi cây lúa, nửa vùi xác thân

Xác nào của lính, của dân

Xác nào thúi nước một phần sông xanh

 

Đời làm cơn lốc chiến tranh

Qua cầu Lê Bắc mong manh phận  người

Cũng đành phó mặc nổi trôi

Bên cầu Thạnh Hội lạy trời chưa nghe

 

Triệu con mắt ứ đỏ hoe

Lưỡng nan tiến thoái não nề buông xuôi

Tuy Hòa ơi ! Phú Yên ơi !

Bao giờ tới đó cho tôi biết còn

 

Đêm Thu sấm chớp đầu non

Hỡi người năm cũ ai còn nhớ ai

 

AN SƠN


No comments: