Monday, August 31, 2015

DẤU XƯA (CÒN MỘT CHÚT GÌ...)

Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo.....


photo

Dinh Độc Lập, 01-7-1961 - Các đoàn thể chúc mừng TT Diệm nhân dịp kỷ niệm 7 năm ngày đảm nhiệm chức vụ Tổng Thống.

photo

Saigon 1961

photo

Saigon 1961

photo

Saigon 1961 

Đại tướng Lê Văn Tỵ, Tổng Tham Mưu trưởng Quân đội VNCH

photo

Saigon 1961 

Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ

photo

Saigon 1961

photo

Saigon 1961

photo

Saigon 1961

photo

Saigon 1961

photo

TT Diệm tiếp phái đoàn các tu sĩ Phật giáo tại Dinh Độc Lập nhân dịp kỷ niệm 7 năm cầm quyền 1955-1961.

photo

Saigon 1961

photo

Saigon 1961

photo

Saigon 1961

photo

Thanh Nữ Cộng Hòa 1962

photo

Thanh Nữ Cộng Hòa 1962

photo

Thanh Nữ Cộng Hòa 1962

photo

Thanh Nữ Cộng Hòa 1961

photo

Thanh Nữ Cộng Hòa 1961

photo

Thanh Nữ Cộng Hòa 1961

photo

Saigon 1961 

photo

Saigon 1961 - Tu Do Street

photo

Saigon 1961 - Tu Do Street

photo

Saigon 1961 - Tu Do Street

photo

Saigon 1961 - Tu Do Street

photo

Saigon 1961 - Tu Do Street

photo

Saigon 1961 - Le Loi Avenue

Saigon 1961 - Le Loi Avenue

photo

Saigon 1961 - Le Loi Avenue

photo

Saigon 1961 - Le Loi Avenue

photo

Saigon 1961 - Le Loi Avenue

photo

Saigon 1961 - Le Loi Avenue

photo

Saigon 1961 - Le Loi Avenue

photo

Saigon 1961 - Le Loi Avenue

photo

Saigon 1961 - Le Loi Avenue

photo

Saigon 1961 - Le Loi Avenue

photo

Saigon 1961 - Le Loi Avenue

photo

Saigon 1961 - Le Loi Avenue

photo

Saigon 1961

photo

Saigon 1961

photo

Saigon 1961

photo

Saigon 1961

photo

Saigon 1961 - Bầu cử Tổng Thống (28

photo

Saigon 1961 - Bầu cử Tổng Thống (24)

photo

Saigon 1961 - Bầu cử Tổng Thống (17)

photo

Saigon 1961 - Bầu cử Tổng Thống (16)

photo

Saigon 1961 - Bầu cử Tổng Thống (14)

photo

Saigon 1961 - Bầu cử Tổng Thống (12)

photo

Saigon 1961 

South Vietnam Presidential Palace during the First Republic

photo

Saigon 1961 

TT Diệm dự lễ trong nhà nguyện tại Dinh Độc Lập

Saigon 1961 by Howard Sochurek

photo

Saigon 1961

photo

Saigon 1961 

Trong một nhà máy dệt tại SG

photo

Saigon 1961 - South Vietnamese woman checking the machines in a textile mill

photo

Saigon 1961 

Qquân trường

photo

South Vietnam 1961

photo

South Vietnam 1961

photo

Saigon 1956

photo

BAN ME THUOT

photo

Ban Me Thuot 1957

photo

Ban Me Thuot 1957 

TT Diệm

photo

Ban Me Thuot 1957

photo

Ban Me Thuot 1957

photo

Ban Me Thuot 1957

photo

Ban Me Thuot 1957

photo

Ban Me Thuot 1957

photo

Ban Me Thuot 1957 

Bắt giữ kẻ âm mưu ám sát TT Diệm tại Hội chợ Xuân 1957 tại Ban Mê Thuột

photo

Ban Me Thuot 1957

photo

Ban Me Thuot 1957

photo

Ban Me Thuot 1957

photo

Ban Me Thuot 1957

photo

Ban Me Thuot 1957

photo

Ban Me Thuot 1957

photo

Ban Me Thuot 1957

photo

Ban Me Thuot 1957

photo

Ban Me Thuot 1957

No comments: