Thursday, August 6, 2015

HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI 5

Xin bấm vào những links dưới đây để xem hình ảnh:

LÊ KIM ĐẠM’S CAMERAS
2.              Đại Hội Ngày 1ahttps://www.flickr.com/photos/damle/sets/72157654207643669
3.              Đại Hội Ngày 1b: https://www.flickr.com/photos/damle/sets/72157652180101414
4.              Dancing_1https://www.flickr.com/photos/damle/sets/72157654200786119
5.              Đại Hội Ngày 2a: https://www.flickr.com/photos/damle/sets/72157654497001302
6.              Đại Hội Ngày 2bhttps://www.flickr.com/photos/damle/sets/72157654080657598
7.              Dancing_2: https://www.flickr.com/photos/damle/sets/72157654207333778
8.              Du Ngoạn: https://www.flickr.com/photos/damle/sets/72157654041125180
9.              Sinh Hoat tai Hotel: https://www.flickr.com/photos/damle/sets/72157652187854564
10.         Sinh hoạt tại nhà: https://www.flickr.com/photos/damle/sets/72157654046961578
11.         Sinh Hoạt tại Houston: https://www.flickr.com/photos/damle/sets/72157654521549641
12.         Little Saigon Colections: https://www.flickr.com/photos/damle/collections/72157637335972175/
BẢO NGUYỄN’S CAMERA
HỒNG PHƯƠNG’S VIDEO:
LÊ CHÍ HIẾU'S PHOTO ALBUMS:


No comments: