THÔNG BÁO SỐ 1

ĐẠI HỘI 9 “THUYỀN VIỄN XỨ”: THÔNG BÁO SỐ 1

(Xin bấm vào những chữ trên để xem chi tiết)

Friday, August 14, 2015

TÁC PHẨM GIẤY


Patty và Allen Eckman ở Nam Dakota đã biến những trang giấy trắng thành những tác phẩm điêu khắc có tính nghệ thuật rất cao. 

Wolf Spirit Dancer                                

Traditional Dancers

Hoop Dancer Dancing EaglePowwow Practice

Hula Girl

Hawaiian Princess

Hopi-Buffalo-Dancer

Buffalo Spirit Dancer

Spirit Hunter

Rushmore Goats

Replenishment

Prairie Edge Powwow

Prairie Edge Encampment

Prairie Chicken Dance

Majestic Combat

Hunting Bulls

HuntingHis Last HuntWhite Buffalo Lance

Tracking Geronimo

The Way

Sitting Bull's Visions

Lacrosse Brothers

Geronimo on backgroundDance

Child

Mother LegacyWhere Eagles Pray

War Chief's Strong Prayer

Offering The Medicine Skull

Offering The Medicine Pipe

Offering The Medicine Horn

Geronimo

Chief's Rock

Blessing The Hunt

The SentinelLancers on rocky ground

Ku'uipo

Chief Calling The Buffalo

Calling The Buffalo

To Save One
                                                                                                                                                   
Post a Comment