Monday, August 24, 2015

THỐNG KÊ VIỆT KIỀU


Cứ mỗi mười năm chính phủ Hoa Kỳ làm thống kê dân số. Đây là dữ kiện về dân số người Việt ở Hoa Kỳ rút tỉa từ tài liệu Kiểm Tra Dân số năm 2010 của United States Census Bureau:

1. Tổng số người Việt ở mỗi tiểu bang:Theo tài liệu trên thì :
- Người Việt nhiều nhất ở tiểu bang California (40%), Texas (12%), Washington (4%), Florida (4%), và Virginia (3%).
- So với thống kê dân số năm 2000 thì tiểu bang trên 4000 dân người Việt dọn đến nhiều nhất là Nevada (124%). Kế đến là Arizona (87%), Florida (76%), North Carolina (75%), Texas và Georgia (56%).

2. Thành phố có đông người Việt Nam nhất:

*Little Saigon ở miền Nam California là do ba thành phố số 2,3,6 Garden Grove, Westminster, Santa Ana cộng lại.
3. County có đông dân Việt Nam nhất (ở Hoa Kỳ, County to hơn City: City rồi đến County và State):

4. Vùng đô thị có đông dân Việt Nam nhất:


5. Nhóm người Á Đông nhiều nhất ở Hoa Kỳ:

Hai nhân viên của Migration Policy Institute, Hataipreuk Rkasnuam và Jeanne Batalova, dùng tài liệu của U.S. Census Bureau’s American Community Survey (ACS), của Department of Homeland Security’s (DHS) Yearbook of Immigration Statistics, và World Bank’s Annual Remittance Data vào năm 2012, phân tích những dữ liệu liên quan đến người Việt Nam sống ở Hoa Kỳ:

a. Có 160,000 thường trú nhân người Việt sống bất hợp pháp ở Mỹ.

b. Dân Việt nói tiếng Anh dở nhất so với các dân khác đến từ phía Nam Á Đông:
-68% người Việt có Limited English Proficient (LEP), so với tất cả ngoại kiều ở Mỹ LEP là 50%, và dân đến từ Nam Á Đông LEP là 47%.
-Ở nhà, chỉ có 7% gia đình Việt Nam nói tiếng Anh, so với 15% tất cả gia đình ngoại kiều khác, và 11% gia đình của dân đến từ Nam Á Đông.

c. Năm 1982, 99% dân Việt được green card ở lại Mỹ theo diện tỵ nạn. Năm 2012, chỉ có 2% dân Việt được green card ở lại Mỹ theo diện tỵ nạn, còn 96% là theo diện gia đình bảo trợ.

d. Vào năm 2013, số tiền người Việt ở Mỹ gửi về Việt Nam là 11 tỷ dollars. Số tiền này bằng 6% GDP của nước Việt Nam.

(Nguồn: http://www.saigonocean.com/trangNguyenTaiNgoc/vanNTN.htm)

No comments: