Sunday, August 9, 2015

KIẾP TRƯỚC...

Con lợn sau khi bị giết, linh hồn bay đến chỗ Diêm Vương tố khổ:

- Diêm Vương ơi, oan uổng cho con quá! Cả đời con phải ăn cơm thừa, canh cặn, rốt cuộc vẫn bị chọc tiết để cho người ăn thịt. Hu hu! Đau quá!
Diêm Vương nói:
- Mi kiếp trước không chịu lắng nghe nỗi thống khổ của người dân, nên kiếp này mi phải mọc ra đôi tai vừa to vừa dài.
Mi còn khinh miệt dân chúng, nên kiếp này mi có đôi mắt béo múp. Mi còn hay lớn tiếng quát mắng nên kiếp này mõm mi mọc dài ra đằng trước.
Kiếp trước mi suốt ngày ngồi ghế làm việc, không chịu vận động nên kiếp này bốn chân mi ngắn và nhỏ lại.
Mi còn thường xuyên uống sữa vợ người khác nên kiếp này mi mọc cả hàng vú dài cho lũ con nhay dứt.
Kiếp này, mi ngày nào cũng húp cơm thừa canh cặn là vì đó là những thứ mi đã từng lãng phí ở kiếp trước, có biết hay không hử?
Con lợn nín khóc, nghi hoặc hỏi:
- Lẽ nào kiếp trước con từng là cán bộ?

No comments: