Saturday, July 1, 2017

CÓ PHẢI MÀY KHÔNG? (Phan Minh Châu)CÓ PHẢI MÀY KHÔNG?

(Viết cho thằng bạn thân mới đột ngột qua đời)

Có phải mày không? Có phải mày không?
Tao mới nghe tin mày mới mất
Tên sợ trùng tên cái tin như sét đánh
Phải mày không? Thằng bạn những ngày xưa.

Nhớ hồi nào mỗi sáng uống cà phê
Hai đứa cà kê cả ngày dê với ngỗng
Mày có một sạp hàng trong khu chợ lớn
Kinh doanh gì? Để tao nhớ xem sao.

Ừ đúng rồi! Hàng điện phải không Cao?
Vợ mày bán còn phần mày chỉ phụ
Những cái khó cả đời mày lam lũ
Sống tiện tằn để có cái hôm nay.

Mày qua đủ nghề lấm láp cả đôi tay
Nghề chiếu bóng trong những ngày bao cấp
Lương ba cọc nhưng tụi mình ráng sống
Tao Nha Trang mày phố thị Tuy Hòa.

Có những ngày? Ừ nhỉ những ngày mưa
Tao rủ mày đi tìm chút men giải nghể
Một góc quán bình dân một chỗ ngồi xập xệ
Lại vui hơn mấy quán nhỏ chân dài.

Hai đứa vừa tâm sự vừa lai rai
Vậy mà cũng mất đi gần cả buổi
Cũng đôi lúc nhìn mày tao thấy tội
Phút đăm chiêu sao nhớ đến nào lòng.

Sáu năm trời bỏ bạn một dòng sông
Tưởng cứ chảy xuôi qua bờ bến bãi
Ai đâu biết dòng sông vừa đứng lại
Mày ra đi một cách đến không ngờ.

Có phải mày hay đó một giấc mơ
Không có thể! Lẽ nào không có thể
Mày ra đi còn ai lo cho mẹ
Khi nhà mày tao thấy rất neo đơn.

Mấy đứa con có về để kịp chịu tang
Hay lại trễ chuyến bay vì sự cố
Cũng có thể Cao ơi tao về trễ
Thắp nén nhang cầu nguyện tiễn đưa mày.

Chỗ mày năm đâu đó một vùng quê
Đồi núi trọc bốn mùa mưa với nắng
Mày đi trước tao những thằng ở lại
Tiễn đưa mày rưng rức một niềm thương....

PHAN MINH CHÂU
Nha Trang, Khánh Hòa
Related image


No comments: