Thursday, May 17, 2018

NHỚ ƠN ĐẤNG SINH THÀNH (CHỦ TỊCH LƯƠNG SĨ)

Hằng năm hội người Việt tại San Fernando valley do Sĩ Lương (Cựu HSPY) làm chủ tịch, đều tổ chức đêm “Nhớ Ơn Đấng Sinh Thành” năm nay sẽ được tổ chúc vào thứ Bảy, ngày 2 tháng 6 năm 2018 từ 6:30 PM – 11:00PM

(Xin xem chi tiết trong post) ước mong được sự tham gia đông đủ của mọi người.
No comments: