Saturday, May 26, 2018

THƯ CẢM TẠ CỦA THẦY CÔ NGÔ CÀNG PHƯƠNG

CẢM TẠ
Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:
 • Hòa Thượng Thích Tâm Thủy, chùa Bửu Tịnh Tuy Hòa, PY, VN;
 • Thượng Tọa Thích Nguyên Đạo, chùa Long Quang, Tuy Hòa, PY, VN;
 • Thượng Tọa Thích Thiên Đại, chùa Bình Lợi, Tuy Hòa, PY, VN;
 • Thượng Tọa Thích Thông Hòa, chùa Bửu Tịnh, Tuy Hòa, PY, VN;
 • Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh cùng quý Phật Tử Chùa An Lạc, San Jose, CA;
 • Quý Sư Cô chùa Bình Quang, Chùa Phước Trung, Tuy Hòa, PY, VN;
 • Đạo Tràng chùa Nghĩa Phú, Tuy Hòa, PY, VN;
 • Hội Ái Hữu Phú Yên Bắc California, USA;
 • Cựu Học Sinh Phú Yên & Chim Về Núi Nhạn, USA;
 • Cựu Học Sinh Nguyễn Huệ Bắc California, USA;
 • Cựu Học Sinh Liên Trường Phú Yên USA;
 • Cựu Học Sinh Bồ Đề Tuy Hòa, VN;
 • Quý đồng nghiệp ở Tuy Hòa, Việt Nam và USA;
 • Gia đình sui gia, thông gia ở Tuy Hòa, PY, VN và USA;
 • Quý bạn hữu xa gần ở Tuy Hoà, PY, VN và USA;
 • Quý ông bà, anh chị em thân bằng quyến thuộc Nội, Ngoại ở Tuy Hòa, PY, VN và USA…

Đã gởi vòng hoa, phúng điếu, đăng trên Facebook, Email, gọi phone phân ưu, tiễn đưa linh cữu thân mẫu chúng tôi là:
Cụ Bà NGUYỄN THỊ THI
Pháp Danh Đồng Lễ
Mệnh chung ngày 21-5-2018
Tại Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Hưởng Thọ 90 tuổi
đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ.
Tang gia đồng bái tạ,
Trưởng Nữ Trương Thị Hạnh
Và Chồng Ngô Càng Phương.  

No comments: