Monday, May 14, 2018

TIN BUỒN: CỤ BÀ PHAN NGỌC LIÊN QUA ĐỜI


Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,

CVNN nhận được tin buồn cụ bà Phan Ngọc Liên, thân mẫu của anh Ngô Phấn (cựu HSNH) cũng là trưởng ban tổ chức ĐH 9 “Thuyền Viễn Xứ” tại Seattle và Alaska vào tháng 8 năm 2019, vừa mãn phần tại California vào ngày 10 tháng 5 năm 2018.

CVNN thành thật chia buồn cùng tang quyến, nguyện xin hương linh cụ bà sớm về cõi vĩnh hằng.

CVNN.


No comments: