Sunday, January 6, 2019

AI VỀ BÊN ẤY (TỪ SƠN)Ai về bên ấy

Ai về bên ấy Đại-Dương,
Cho tôi nhắn gửi lời thương với nào.
Con đường rợp lá me cao,
Con đường xanh mướt, đi vào tình mơ.
Tóc thề phảng phất dáng thơ,
Nón nghiêng đổ bóng chiều xưa nát lòng.
Nẻo Trưng-Vương? Nẻo Gia-Long?
Áo bay thơm ngát hương nồng màu trinh!
Ngẩn ngơ mình lại với mình,
Sớm trưa lẽo đẽo khối tình Trương-Chi.
Phố quen dạn mặt đi, về,
Dấu quen lối cũ, xá gì bướm ong.
Tháng Mười, cành sứ trổ bông,
Tháng Mười, có kẻ lấy chồng làng bên!
*
Ai về bên ấy làm ơn,
Cho tôi nhắn gửi nỗi hờn... nhớ ai!

Từ-Sơn (Seattle-1999).


No comments: