Monday, January 7, 2019

KIẾP HỒNG NHAN (DUY VINH CAO)

Bài Thơ Kiếp Hồng Nhan (lục bát)

KIẾP HỒNG NHAN

Tác giả: Duy Vinh Cao

Hồng nhan một kiếp truân chuyên
Mấy ai hiểu nỗi ưu phiền lòng nhau
Mới phẳng phiu...lại nát nhàu
Mới thương quấn quýt...buông sâu quên lời

Hồng nhan là kiếp nợ đời
Tả tơi cánh bướm gọi mời xác thân
Rượu uống say...tình chẳng cần
Tàn nhanh như khói thuốc vần bay cao

Má hồng nâng đỡ khát khao
Tới khi hết khát lại trao tay người
Lệ lại rơi...miệng vẫn cười
Đóa hoa đã sắp rụng rơi cánh tàn

Thương thay một kiếp hồng nhan
Phận đời như đã định mang đau buồn
Đêm khuya lắm...bước trên đường

Vẳng xa tiếng guốc...tiếc thương kiếp người.

No comments: